Counseling
Consultancy
Mentoring
Event Support
Security

“Het ontwikkelen of versterken van sociale en praktische vaardigheden met als doel dat het makkelijker functioneren in de maatschappij dan wel het accepteren van de eigen psychosociale problematiek. Alsmede het voorkomen van verslechtering van de vaardigheden.”

 

Mogelijke werkvelden:

 

PGB Ondersteunende / Activerende Begeleiding