Counseling
Consultancy
Mentoring
Event Support
Security
“Kon ik mijn schoolgeld maar direct aan SeeIQ geven. Ik leer hier meer in een kwartier dan dat ik een week op school zit...”

Vanuit de dagelijkse praktijk komen er veel vragen die samenhangen met onderwijs en school.

Een aantal voorbeelden van begeleidingen die wij bieden:

 

- Basisonderwijs (bijv. taal/rekenen/begr. lezen)

- CITO-toetsing

- VMBO/HAVO/VWO brugklas ondersteuning

- Studie mentoraat

- Leerlingbegeleiding

- Studietrajecten

- HoogBegaafdheid

- Wiskunde/natuurkunde

- Huiswerk begeleiding/ondersteuning planning huiswerk/toetsweken

- Ondersteuning bij het geven van presentaties

- Ondersteuning bij het maken van werkstukken

- Begeleiding bij contacten met school/vervolgopleiding/PGB

- Via counseling bouwen aan het zelfbeeld en een visie op de wereld om je heen

Met regelmaat wordt er gezocht naar invalleerkrachten. Het voordeel van geen lange verplichtingen, kortstondige werkzaamheden en flexibiliteit zorgen dat er veel gebruik gemaakt wordt van ad hoc-werken.

 

Te denken valt aan de volgende situaties:

- tijdelijke invulling zwangerschapsverlof

- extra ondersteuning schoolkamp, sportdag

- bij tijdelijke schorsing invulling van de functie

- onvoorziene omstandigheden die tijdelijk een leerkracht eisen.

Onderwijs ondersteuning
Invalleerkracht
Download de folder
SeeIQ gebruikt onder andere Lego MINDSTORMS
in haar begeleidingen. Binnenkort verkrijgbaar via
de webwinkel van SeeIQ. Nu te bestellen via e-mail.